Basketball Vereniging Leiderdorp

Nieuwsartikel

zaterdag 12 september 2009

Geldzaken

In de loop van dit jaar is meerdere malen met de gemeente Leiderdorp overleg gevoerd over ons subsidieverzoek. Terwijl in eerdere jaren aan de vereniging altijd subsidie werd toegekend, is dat voor het seizoen 2008-2009 (nog) niet het geval. Eerst kort voor de ledenvergadering van juni werd ons door de gemeente medegedeeld dat het besluit tot vaststelling van subsidie opnieuw werd uitgesteld en wij er ernstig rekening mee moesten houden dat geen subsidie meer verstrekt zou kunnen worden. In de ledenvergadering is toen serieus het idee aan de orde geweest de vereniging op te heffen.
Omdat dat op een volstrekt ongelegen moment zou zijn, zo aan het begin van een nieuw seizoen, heeft het bestuur besloten opnieuw een verzoek aan de gemeente te doen uitgaan maar nu eveneens met betrekking tot het verstrekken van een kort krediet zodat in de loop van het seizoen aan een definitieve oplossing gewerkt kon worden. Dat verzoek is nog voor de zomervakantie uitgegaan en momenteel vindt hierover overleg met de gemeente plaats. Allemaal heel erg spannend natuurlijk en vooralsnog is de toekomst voor onze vereniging niet rooskleurig.
Voor wat betreft de contributie is vorig seizoen door de ledenvergadering besloten dat deze substantieel verhoogd zou moeten worden wanneer de gemeente geen thuis meer geeft voor wat betreft de subsidie. Omdat het overleg met de gemeente langer duurt dan verwacht heeft ook de verzending van de juiste contributienota vertraging opgelopen. Evenwel is nu besloten niet langer te wachten. De contributie voor dit seizoen wordt voorlopig gehandhaafd op het niveau van 2008-2009. De nota’s die verzonden gaan worden, moeten daarom als voorschot op de definitieve contributie beschouwd worden. Voor de ledenvergadering van 28 oktober zal de contributie definitief door het bestuur bepaald worden in de verwachting dat dan duidelijkheid verschaft is door de gemeente Leiderdorp. Over de ledenvergadering van 28 oktober 2009 volgen voorafgaande daaraan natuurlijk nadere berichten.


Advertentie:

Reacties op dit nieuwsbericht:

Dit is raar! op donderdag 17 september 2009
Dus we betalen nu geld maar kunnen later een naheffing krijgen voor een flink bedrag. Mischien een optie om voor elkaar te krijgen dat de zaalhuur flink omlaag gaat aangezien een lege sporthal helemaal niks oplevert. de contributie voor het basketbal is al hoog gezien sommige teams maar 1 keer in de week trainen met trainers op vrijwiliige basis.

Gerard van Zwieten op zaterdag 19 september 2009
Beste Dit is raar!, ik zou graag op je bericht reageren wanneer ik wist wie je was. Gezien je reactie snap je namelijk niet hoe de betaling zaalhuur versus contributie en de rol van de gemeente daarbij, in elkaar steekt. Dus ik zou zeggen: maak je bekend en ik laat je weten hoe het zit of kom anders naar de ledenvergadering.

Sebastiaan op maandag 21 september 2009
Waar 'Dit is raar' misschien op doelt is dat als de vereniging ermee moet stoppen, de gemeente een grote sporthal heeft die een stuk minder gebruikt gaat worden. Dat kost de gemeente dan dus geld, iets dat ze niet willen neem ik aan.

I.Bakker op dinsdag 22 september 2009
Beste Heer van Zwieten, In reactie op Dit is raar (ben ik dus) ben ik van mening dat je niet achteraf een heffing kan doen voor de contributie gezien de financiele omstandigheden van BVL. ik geloof dat er vorige keer is verteld dat de club nog een restschuld heeft en ik van mening ben dat wij dat met zijn allen ook betalen in de naheffing. Niet dat ik mijn kind weerhoudt om te spelen maar ik vind dat je als vereniging de zaken voor de contributie op orde moet hebben en niet nu een bedrag moet roepen die waarschijnlijk eens zo veel zou moeten zijn om kosten te dekken (restant uitgaven 2008/2009). Mijn mening is dan om de gemeente onder druk te zetten de vereniging op te heffen en zo leegstand te creeren in de hal.(kan tevens gevolg hebben dat de andere clubs een huurverhoging kunnen krijgen wat bij hun ook weerstand oproept, mischien bundelen van krachten?) En ik zal zeker aanwezig zijn op de ledenvergadering gezien ik met deze zaken niet eens ben.

Bert K / Secretaris op zondag 11 oktober 2009
Ik zie deze reactie pas nu en wil er toch nog op reageren. Er is geen sprake van dat er achteraf een heffing wordt opgelegd. De Algemene Ledenvergadering heeft bij de vaststelling van de begroting opgenomen dat er een extra contributieheffing zou zijn als de gemeente over 2008-2009 geen bijdrage zou leveren. In juli 2009 heeft de ALV besloten dat de inning kon worden uitgevoerd.


0
1
2
3
4
5
6
7