Basketball Vereniging Leiderdorp

Nieuwsartikel

zaterdag 7 november 2009

Uitnodiging Ė een oproep om met ons mee te denken!

Beste leden en ouders van leden,
Hoewel de vereniging momenteel moeite moet doen om de financiŽle eindjes aan elkaar te knopen vanwege het feit dat de gemeente geen subsidie meer geeft, is er inmiddels wel degelijk reden voor optimisme. In overleg met de gemeente, Sportfondsen en de andere binnensportverenigingen wordt momenteel gewerkt aan oplossingen om, zo mogelijk nog vanaf 2010, aan extra inkomsten te komen. Je kunt hierbij o.a. denken aan opbrengsten uit reclameborden die we in de hal mogen gaan ophangen.

Ook in samenwerking met het bestuur van Wereldtickets.nl (het eredivisieteam van de dames 1) wordt gewerkt aan plannen voor leuke activiteiten die, als het goed is, ook nog geld gaan opleveren. Kortom; het bestuur heeft volop plannen die we met zoveel mogelijk enthousiaste leden verder willen uitwerken. We moeten met zín allen een leuke vereniging blijven en een nog leukere basketballclub worden!

Op de laatst gehouden ledenvergadering is door het bestuur daarom een meedenkavond aangekondigd. De datum voor deze avond is inmiddels bepaald op woensdag 9 december 2009. Jullie zijn daarvoor van harte uitgenodigd. Verdere berichten zul je binnenkort op de site aantreffen.

Ter informatie tenslotte het volgende:
Het seizoen 2009 Ė 2010 zal een jaar van (financieel) overleven worden. Om die reden is op de laatst gehouden ledenvergadering de regeling participatiebijdrage vastgesteld die inhoudt dat (ouders van) leden die niet daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de vereniging een financiŽle bijdrage moeten doen. Wat ons betreft wordt die regeling weer zo spoedig mogelijk afgeschaft en met jullie medewerking gaat dat natuurlijk lukken.

De leden die het volledige verslag van de ledenvergadering van 28 oktober jl. willen ontvangen moeten even e-mailen naar secretaris@bv-Leiderdorp.nl. Je krijgt het verslag dan digitaal toegezonden.

Tot ziens op 9 december.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Gerard van Zwieten


Advertentie:

Reacties op dit nieuwsbericht:

I.Bakker op zaterdag 7 november 2009
Geachte bestuur, Wat ik mis in dit stukje voor de mensen die het verslag niet gaan opvragen uit desinstresse dat jullie als bestuur een tijdstermijn hebben opgegeven waarbij dus aanmeldingen voor half december inzichtelijke moesten zijn en indien er geen gehoor wordt gegeven aan de vrijwiligheid van de leden en dezelfde personen niet ingaan op de participatie jullie als bestuur zullen opstappen en hiermee de beeindiging van de club is bereikt. Daarom verzoek ik de leden die dit lezen om het verslag op te vragen en dit duidelijk te lezen en net als wij die bij deze vergadering aanwezig waren om toch positief hier mee om te gaan en zich op wat voor manier dan ook in te zetten voor de voortzeting van de vereniging. Dus vraag ik jullie als bestuur om dit verslag per post te verzenden om zo alle leden te bereiken. verder zou ik van het bestuur willen vernemen en dan spreek ik gerard even aan om zo snel mogelijk inzichtelijk te maken wat de kosten zullen zijn van de reclameborden en eventuele shirt sponsoring om hier mee aan de slag te kunnen voor de vereniging.

Gerard van Zwieten op zondag 8 november 2009
De wijze waarop het verslag van de ledenvergadering beschikbaar wordt gesteld is niet anders dan voorheen. Daarnaast staat hierboven aangegeven dat het seizoen 2009 - 2010 een jaar van overleven zal worden. Uiteindelijk kan dat onverhoopt uitdraaien op niet-overleven. Het is ons er als bestuur natuurlijk alles aan gelegen dat we wel overleven en dat met hulp van zoveel mogelijk (ouders van) leden!! Daarom nogmaals een oproep om de 9e te verschijnen. Dan zal opnieuw onze situatie naar de dan geldende stand van zaken besproken worden. Leden die zich opgeven voor de sponsorcommissie zullen dan uiteraard geÔnformeerd worden over reclameborden, (shirt)sponsoring en alles wat daar verder maar mee te maken heeft.

Rinus Kroon op zondag 15 november 2009
Leden en ouders met hart voor de club komen natuurlijk. Ik ben er bij. Goed initiatief Bestuur.


0
1
2
3
4
5
6
7