Basketball Vereniging Leiderdorp

Nieuwsartikel

vrijdag 2 november 2012

AGENDA ALV voor donderdag 08-11-12

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING BVL D.D. 8 NOVEMBER 2012
Locatie: De Bloemerd, aanvang 20.00u

1. OPENING, REGISTRATIE AANWEZIGEN EN AFMELDINGEN
2. EVT. AANVULLINGEN OP DE AGENDA
3. MEDEDELINGEN
4. GOEDKEURING VERSLAG ALV 19 APRIL 2012 EN AFWERKING ACTIEPUNTEN
5. BESTUURSZAKEN
6. VOORTGANG BOUW WEBSITE
7. HOOFDPUNTEN FINANCIEN
8. HOOFDPUNTEN TC EN WMS
9. VOORTGANG BOLWERK
10. ACTIVITEITENCIE.
11. RONDVRAAG
12. SLUITING


Advertentie:

Reacties op dit nieuwsbericht:

Hennie Wilthof op zondag 4 november 2012
Kom vooral in grote getale.. In het belang van de vereniging en uit waardering voor het huidige bestuur. Immers steken zij heel veel tijd in de vereniging, onze vereniging.


0
1
2
3
4
5
6
7