Basketball Vereniging Leiderdorp

Nieuwsartikel

zondag 13 april 2014

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D.14 MEI 2014

1. OPENING, WELKOM; REGISTRATIE AANWEZIGEN EN AFMELDINGEN
2. EVT. AANVULLINGEN OP DE AGENDA ALLEN
3. MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR ARIE
4. GOEDKEURING NOTULEN ALV 7 NOVEMBER 2013 ALLEN
5. AFWERKING ACTIEPUNTEN ALV 7 NOVEMBER 2013 ALLEN
6. BESTUURSZAKEN ARIE, BESTUUR
7. HOOFDPUNTEN WMS - JAAP
a. INHUUR ZALEN SEIZOEN 2014/15
b. ZAALTAKENPLANNING OPKOMST/AFMELDINGEN EN VERVANGING
8. FINANCIEN WIETSE
a. LATEST ESTIMATE SEIZOEN 2013/14
b. VOORUITBLIK FINANCIEEL OP SEIZOEN 2014/15
9. HOOFDPUNTEN TC SIMONE
a. VOORUITBLIK OP INDELING TEAMS SEIZOEN 2014/15
b. TRAINERS/COACHES
10. COMMUNICATIE KIEK
a. WEBSITE
b. WELKE VRIJWILLIGERS VOOR DE DIVERSE ACTIVITEITEN
c. VRIENDEN VAN BVL
11. GEPLANDE ACTIVITEITEN SIMONE
12. RONDVRAAG ALLEN
13. SLUITING - ARIE

Vergaderlocatie: Bloemerd. Aanvang om 20.15 uur


Advertentie:

Reacties op dit nieuwsbericht:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst


0
1
2
3
4
5
6
7