Basketball Vereniging Leiderdorp

Nieuwsartikel

zaterdag 21 mei 2005

Algemene Ledenvergadering 11 juni a.s.

Op de verenigingsdag zaterdag 11 juni zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden vanaf 12.30 uur. De vergadering wordt gehouden in de kantine van Sporthal De Bloemerd. Het bestuur nodigt met nadruk ook ouders van jeugdleden uit om op de ledenvergadering te verschijnen.

Conceptagenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen post en mededelingen
4. Goedkeuring notulen ALV 24 oktober 2004 (zie clubkrant eind 2004)
5. Samenstelling bestuur
6. Zaaltaken / betrokkenheid van ouders bij jeugdwedstrijden
7. Begroting 2005/2006
8. Seizoen 2005/2006
9. Voortgang bolwerk
10. NK Kadetten op 18 juni 2005
11. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
12. Sluiting

Ingevolge Artikel 26 van het huishoudelijk reglement van de vereniging (lid 2) is ieder gewoon lid van 16 jaar en ouder verplicht de algemene ledenvergadering bij te wonen. Wanneer men verhinderd is, dient men dit tijdig, dat wil zeggen tenminste 2 x 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk te melden aan de secretaris van het bestuur.
Behoudens in geval van overmacht dit ter beoordeling van het bestuur wordt afwezigheid op de algemene ledenvergadering zonder bericht van verhindering bestraft met het door het desbetreffende lid uitvoeren van 2 extra zaaltaken (scheidsrechter of jurylid) of een geldboete.


Advertentie:

Reacties op dit nieuwsbericht:

Gijs de Weerd op zaterdag 21 mei 2005
Helaas moet ik mij afmelden voor de ALV van 11 juni 2005,
maar zou graag wat meer bij de vereniging betrokken willen zijn en bied bij deze aan de aktiviteiten-commissie nieuw leven in te blazen door het organiseren van div.aktiviteiten, zodat de vereniging weer eens meer kan doen als trainen en spelen. Wat ik mij ideen zijn zou ik graag op een later tijdstip aan het bestuur willen uitleggen. neem dus eens kontakt met mij op - 06-21628067

Met vriendelijke groet

Gijs de Weerd
(trainer van de Tena-ladies)

Jorge Liauw op zondag 22 mei 2005
"Behoudens in geval van overmacht - dit ter beoordeling van het bestuur - wordt afwezigheid op de algemene ledenvergadering zonder bericht van verhindering bestraft met het door het desbetreffende lid uitvoeren van 2 extra zaaltaken (scheidsrechter of jurylid) of een geldboete." Wat een juridische praat..

Ik denk dat het beter is om proactief geintresseerde voor de leden vergaderingen te werven.

Dit zal resulteren in (naar alle waarschijnlijkheid minder) bezoekers maar wel ´n hogere mate van inzet/postivie/vernieuwende ideeen.

Dit heeft denk ik een beter effect dan het bestoken van leden/ouders met de gevolgen van het niet op komen dagen.

Just Blom op maandag 23 mei 2005
Ik ben op vakantie 11-6 en kan derhalve er niet bij zijn.

Rinus en Astrid Kroon op maandag 23 mei 2005
I.v.m. 50 jarig huwelijk beider ouders niet aanwezig op A.L.V.

BVL op dinsdag 24 mei 2005
Gaat de Algemene Leden Vergadering nu nog wel door ondanks de geruchten dat de Voorzitter van BV Leiderdorp is afgetreden?

Piet Kleiss op dinsdag 24 mei 2005
Als je graag iets wil toevoegen of wil weten "BVL" zet dan je naam als inzender neer i.p.v. deze anonimiteit, dan weet eenieder op wie gereageerd kan worden.

Sebastiaan op donderdag 26 mei 2005
Sinds wanneer is het mogelijk je af te melden voor een ledenvergadering door te reageren op dit nieuwsbericht?

Rinus op donderdag 26 mei 2005
Rinus en Astrid zijn afgemeld bij de secretaris en ter info extra op de site.

Jorge Liauw op donderdag 26 mei 2005
Blijkbaar is men niet bewust dat het reageren op dit nieuwsbericht niet schriftelijk is!!

"...van de vergadering schriftelijk te melden aan de secretaris van het bestuur."

Deze mensen dienen zich voorals nog schriftelijk af te melden.

Just Blom op woensdag 8 juni 2005
Wat een gemiereneuk schriftelijk moeten afmelden en dit is niet schriftelijk. Ik meld me tenminste af.


0
1
2
3
4
5
6
7