Basketball Vereniging Leiderdorp

Over BV Leiderdorp

Privacyverklaring

Basketball Vereniging Leiderdorp (hierna te noemen: BVL) hecht waarde aan de privacy van haar leden en heeft een verklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming opgesteld.

Wat kunt u in de Privacy Verklaring zoal lezen:

  • welke gegevens BVL van u als lid van de vereniging opslaat
  • wat wij met uw gegevens doen en waarvoor ze nodig zijn
  • welke rechten en keuzemogelijkheden u in het kader van AVG heeft

m.vr.gr.
Het bestuur van BVL
November 2018

Download privacyverklaring


0
1
2
3
4
5
6
7