Laatste nieuws
 1. Samen sponsoren we succes!
 2. De Bloemerdhal zoekt doeksponsoren!
 3. ALV 16 juni!
 4. We mogen weer allemaal!
 5. Breaking news –> extra nieuwsbrief

Protocol i.v.m. coronamaatregelen

Update d.d. 20 oktober 2020

aanvullingen / wijzingen zijn in het blauw geschreven

 

Tot en met het weekend van 7/8 november

geen wedstrijden!

Op deze pagina staan de maatregelen die we als BVL hebben genomen in kader van corona, en die gelden bij trainingen en/of wedstrijden. We doen een dringend verzoek om deze afspraken aandachtig te lezen. Dit alles in het belang van de gezondheid van een ieder: de jouwe, de onze, die van onze ouders, van familie en van tegenstanders.

We houden de actualiteit in de gaten. Eventuele wijzigingen worden zo spoedig mogelijk verwerkt.

Tijdens de wedstrijden zal iemand als zaalwacht optreden om toe te zien op de regels die gelden i.v.m. corona. Van een ieder wordt verwacht dat de aanwijzingen van deze zaalwacht worden opgevolgd. Wij rekenen op de medewerking en begrip van iedereen. Alleen dan kunnen we de komende tijd wedstrijden blijven organiseren en daarbij (nu nog beperkt) toeschouwers ontvangen.

Samen werken aan een veilig en gezond sportklimaat.

 

Op deze pagina zijn per doelgroep de maatregelen/afspraken vermeld.

Info algemeen

De algemene regels die voor iedereen gelden zijn:

 • Houd 1,5 meter afstand (geldt niet voor -18 jarigen);
 • Was vaak je handen, juist ook voor en na het bezoek aan sportlocatie;
 • Hoest en nies in je elleboog;

Je kunt ook een check doen door ja/nee te beantwoorden op de volgende vragen:

 1. Heb je de afgelopen 24 uur de volgende klachten? Hoesten | verkoudheidsklachten | verhoging of koorts (38° of meer) | benauwdheid | reuk- en/of smaakverlies.
 2. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heb je het coronavirus gehad en dit is de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem /haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

Als je één of meer van deze  vragen met JA beantwoordt, dan blijf je thuis en laat je testen! Dus dan geen training of wedstrijd spelen, niet coachen en geen training / wedstrijd bekijken.

Er geldt voor iedereen vanaf 13 jaar een draagplicht  van een mondmasker in De Bloemerd. Dit geldt ook voor de tafeljury en de zaalwacht.

Info spelers

Regels t.a.v. trainingen

Om alles veilig en goed te laten verlopen binnen de sporthal is er een aantal afspraken die gelden als je komt trainen. Dit zijn:

 • Als je je niet fit voelt kom je niet trainen: zie de vragen bij Info Algemeen.
 • Sporters komen aan en verlaten de accommodatie in sportkleding. Omkleden gebeurt thuis (m.u.v. je basketbalschoenen). Neem je eigen gevulde bidon mee.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voordat we beginnen met basketbal aan in De Bloemerd en verlaat direct na afloop de sporthal. Blijven rondhangen en wachten in de sporthal doen we niet.
 • Handen desinfecteren en wassen voor en na de training met de desinfectie gel die bij de ingang staat.
 • Trek je basketbalschoenen aan op de tribune voor het veld waar je traint en blijf daar zitten tot het vorige team het veld heeft verlaten en de training begint. De trainer geeft hiervoor het sein.
 • De trainer geeft ook het signaal om ballen op te halen uit de ballenhokken.
 • Na afloop van de training maak je de gebruikte ballen (en eventueel andere gebruikte materialen) schoon met de doekjes die bij de velden staan. Deze doekjes worden uiteraard in de vuilnisbakken gedeponeerd.
 • Tijdens het trainen wordt onnodig contact zoveel mogelijk voorkomen. Handen schudden en high fives zijn niet toegestaan.
 • Er wordt GEEN gebruikgemaakt van de kleedruimtes en dus is er geen douchegelegenheid beschikbaar.
 • Toiletten bij de horeca/ingang sporthal kunnen worden gebruikt. Als je mee traint maar nog geen lid bent, dan dien je je te registreren via de QR-code.
 • Voor de jeugdteams (peanuts, X12, X14, M16 en M18) gaan de trainingen gewoon door;
 • De trainingen voor de andere teams (V20, M22, VSE, MSE en de recreanten) zijn aangepast in het maximaal met 4 personen trainen (wel op afstand van 1,5 meter);
 • de training wordt 5 minuten voor einde afgerond i.v.m. opruimen spullen en veld verlaten voor het volgende team of andere vereniging;
 • de spelers verlaten na de training direct de zaal;
 • de coach ziet er op toe dat inderdaad allen die hebben getraind ook daadwerkelijk de zaal verlaten;
 • spelers trainen uitsluitend bij hun eigen basisteam.

 

Regels t.a.v. wedstrijden  ==> opgeschort i.v.m. tijdelijk stop wedstrijden

 • Geen eigen ballen mee nemen! Deze worden in de zaal ter beschikking gesteld.
 • Je kunt gebruik maken van de aangewezen kleedkamers.
 • In afwachting van de warming-up op je wedstrijdveld, neem je plaats op de tribune. Denk ook hierbij aan de 1,5 meter afstand.
 • Je gaat pas het veld op het als de eerder spelende teams het veld hebben verlaten.
 • De line-up kan doorgaan, maar hierbij worden geen handen geschud. Probeer handen te schudden te vervangen door bijvoorbeeld mondeling een fijne wedstrijd te wensen. Tijdens de line-up wordt 1,5 meter afstand van anderen gehouden.
 • Een yell is niet toegestaan.

De horeca is in principe open en daar gelden de ‘normale’ bepalingen voor horecagelegenheden zoals 1,5 meter afstand houden en de voor de horeca noodzakelijke registratie als je van de faciliteiten gebruik wil maken.

Info trainers/coaches

Regels t.a.v. trainingen

Om het een en ander goed te laten verlopen is de begeleiding en coördinatie van trainer/coach nodig. Zeker ook aandacht voor de registratie van de extra aanwezigen (buiten je standaard team) op de training. De volgende aspecten zijn hierbij van belang:

 • Registratie wie van het team wel/niet komt trainen.
 • Afspraken maken over afmelden bij training en wedstrijden (en dit vastleggen)
 • Spelers die ter kennismaking mee trainen (dus nog niet geregistreerd staan als lid) moeten via de QR-code worden geregistreerd!
 • Actief aandacht besteden aan de vragen i.v.m. gezondheid bij aanvang training.
 • Zorg er voor dat de spelers de ballen (en eventueel ander materiaal) schoonmaken aan het einde van de training.
 • Trainingen worden 5 minuten eerder beëindigd i.v.m. het veilig kunnen vertrekken, zonder de andere teams (die daarna trainen) te doorkruisen. Dit geldt ook als na onze training een andere vereniging gebruikt maakt van de sporthal.
 • Voor de jeugdteams (peanuts, X12, X14, M16 en M18) gaan de trainingen gewoon door;
 • De trainingen voor de andere teams (V20, M22, VSE, MSE en de recreanten) zijn aangepast in het maximaal met 4 personen trainen (wel op afstand van 1,5 meter) en het spelen van partijtjes niet toegestaan.
 • de training wordt 5 minuten voor einde afgerond i.v.m. opruimen spullen en veld verlaten voor het volgende team of andere vereniging;
 • de spelers verlaten na de training direct de zaal;
 • de coach ziet er op toe dat inderdaad allen die hebben getraind ook daadwerkelijk de zaal verlaten;
 • spelers trainen uitsluitend bij hun eigen basisteam.

 

Regels t.a.v. wedstrijden

 • Voor een wedstrijd worden inspeelballen en een wedstrijdbal beschikbaar gesteld.
 • Er mogen geen eigen ballen gebruikt worden. Laat die bij wedstrijden thuis.
 • Voor tegenstanders geldt dat ook of je laat ze achter in de auto’s. Er worden ballen voor het inspelen en een wedstrijdbal beschikbaar gesteld.
 • Omkleden: Het advies voor zowel sporters als scheidsrechters is om zoveel mogelijk omgekleed af te reizen naar de sportlocatie. Natuurlijk trekken we de sportschoenen pas in de sporthal aan.
 • De kleedruimtes beschikbaar. Houd hier ook aandacht voor de 1,5 meter afstand.
 • Let op: de douches in de kleedkamers zijn niet beschikbaar.
 • Het gebruik van toiletten: in principe in de hal bij de entree van de sporthal.

Gedurende de wedstrijd is het niet toegestaan om geforceerd de stem te gebruiken. Dit houdt onder andere in dat coaches/spelers/toeschouwers/ officials niet mogen schreeuwen en er geen yell mag worden gedaan voor, tijdens of na de wedstrijd.

 

Regels t.a.v. uitwedstrijden

Bij uitwedstrijden volg je de aanwijzingen van vertegenwoordigers van de thuisclub.

 • Kijk tevoren wat de regels zijn, ook (en vooral) wat betreft het aantal toeschouwers dat mag meekomen. Dat zal vaak op de website van de club staan. Zo niet dan is daar vast wel een webadres of telefoonnummer te vinden.
 • Tip: Het advies voor zowel sporters als scheidsrechters is om zoveel mogelijk omgekleed af te reizen naar de sportlocatie. Natuurlijk trekken we dan de sportschoenen pas in de sporthal aan.

Info officials

Scheidsrechters

 • De scheidsrechter maakt in principe gebruik van zijn/haar eigen fluitje. Indien geen fluit beschikbaar, zal er een ongebruikt fluitje ter beschikking worden gesteld.
 • Indien spelers, coaches en/of toeschouwers zich niet houden aan de maatregelen voor, tijdens of na de wedstrijd, dient de scheidsrechter de  aanvoerder (bij U16 of jonger gaat het hier om de coach) te wijzen op de regels en hun verantwoordelijkheid voor een veilige wedstrijd.
 • De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de veiligheid gedurende de wedstrijd. Indien de scheidsrechter voor de wedstrijd, gedurende de wedstrijd van mening is dat door overtreding van de richtlijnen uit dit protocol de veiligheid van spelers, coaches, toeschouwers of zichzelf en zijn collega in gevaar komt is de scheidsrechter bevoegd de wedstrijd (tijdelijk) te staken.
 • Tijdens de wedstrijd kunnen de scheidsrechters er voor kiezen om bij bijv. “bal uit ” de bal niet aan te nemen en de spelers gewoon te laten spelen. Dit dient vooraf bekend te worden gemaakt aan de coaches/aanvoerders en beide scheidsrechters hanteren dezelfde handelingswijze.

 

Bondsscheidsrechters

 • Voor de zogenaamde bondsscheidsrechters zijn kleedkamers beschikbaar.
 • De scheidsrechters maken met de andere officials afspraken over o.a. line-up en ballen aannemen.

 

Tafelaars

 • Voor de tafelaars geldt de verplichting om een mondmasker te dragen.
 • De tafels worden verder uit elkaar geplaatst, zodat de 1,5 meter kan worden gehandhaafd (zie foto).
 • Er zijn slechts 2 of 3 personen bij de tafel aanwezig.
 • Op de tafels zijn desinfecterende middelen aanwezig om de middelen, o.a. de tablets schoon te houden
 • Als een coach het digitale wedstrijdformulier wil zien, wordt de tablet op tafel gelegd en zodanig aangeboden dat de 1,5 meter wordt gehandhaafd.
 • Na de wedstrijd worden de bediening voor het scorebord, 24-seconden en tablet gereinigd met de aanwezig desinfecteren middelen.

Info ouders

Bezoeken van trainingen

We zijn als BVL altijd blij met betrokken ouders/verzorgers, die ook regelmatig aanwezig zijn in de zaal bij trainingen. Helaas is het in deze periode nodig om het aantal aanwezigen in de sporthal te beperken. We vragen jullie aandacht voor:

 • er is geen publiek toegestaan bij trainingen
 • jullie kind(eren) niet te laten sporten als ze mogelijk gezondheidsklacht hebben of niet voldoen aan de gezondheidscheck, zoals hierboven vermeld (onder onderdeel info algemeen)
 • jullie kind(eren) af te zetten en ga in principe niet de zaal in;
 • jullie halen je kind(eren) op buiten de zaal.

 

Bezoeken van wedstrijden

 • In verband met de maatregelen (d.d. 28 sept 20202) is er geen publiek toegestaan bij wedstrijden.
 • Voor ouders van kinderen t/m 17 jaar die rijden naar een uitwedstrijd geldt dat ze als teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers. Beperk dit aantal rijdende ouders wel tot het minimaal noodzakelijke aantal: 5 personen zijn toegestaan. Zij zullen dus in de hal aanwezig mogen zijn. Wel 1,5 meter afstand houden.
 • De horeca in De Bloemerd is gesloten! Dus eventueel zelf wat te drinken of eten meenemen.
 • Alle bezoekers dienen zich te registreren d.m.v. QR-code (hierna vermeld) of registratieformulier.

Rijden naar uitwedstrijden

Teams, staf, toeschouwers en scheidsrechters die per auto naar de wedstrijd reizen houden rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM. Je kan in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook wanneer personen tot eenzelfde huishouden horen, hoeft er geen mondkapje gebruikt te worden.

Info bezoekende teams

Welkom bij Basketbal Vereniging Leiderdorp!

We hebben een aantal regels vastgesteld om veilig te kunnen basketballen.

 • Bij binnenkomst sporthal de handen desinfecteren.
 • Alle spelers en leden van de staf hoeven zich niet te registreren (staan op wedstrijdsheet). Eventuele rijouders of andere supporters moeten zich wel registreren.
 • Voor jullie team is een kleedkamer aangewezen. De coach/trainer is verantwoordelijk voor hanteren van de 1,5 meter afstand in de kleedkamer.
 • Indien het speelveld nog niet beschikbaar is, neemt het team plaats op de tribune.
 • Er kan niet, in afwachting van het vrijkomen van het veld, alvast worden worden begonnen met een warmining-up.
 • Voor een wedstrijd worden schone inspeelballen en een wedstrijdbal beschikbaar gesteld.
 • Er mogen geen eigen ballen gebruikt worden. Laat die bij wedstrijden thuis of je laat ze achter in de auto’s.
 • Zodra de nog spelende teams het veld hebben verlaten, dan pas wordt het veld betreden.
 • in overleg met de scheidsrechters wordt bepaald op welke wijze de line-up plaats vindt.
 • Het is niet toegestaan om een yell ten gehore te brengen.
 • Na de wedstrijd verlaat het team het veld en betreed de aangewezen kleedkamer, het blijven (rond) hangen in de sporthal is niet toegestaan.
 • Het gebruik van de douches in de kleedkamers is niet toegestaan.
 • De horeca in De Bloemerd is gesloten. Dus eventueel zelf eten en drinken meenemen. 
 • In verband met de maatregelen (d.d. 28 sept 20202) is er geen publiek toegestaan bij wedstrijden.
 • Voor ouders van kinderen t/m 17 jaar die rijden naar een uitwedstrijd geldt dat ze als teambegeleiding beschouwd worden en niet als toeschouwers. Beperk dit aantal rijdende ouders wel tot het minimaal noodzakelijke aantal: 5 personen zijn toegestaan. Zij zullen dus in de hal aanwezig mogen zijn. Wel 1,5 meter afstand houden.
 • Een dringend advies voor rijouders die als begeleiding wel aanwezig zijn: draag een mondmasker.
We wensen jullie een prettige en sportieve wedstrijd.

Gebruik QR-code

Om de noodzakelijk registratie makkelijk te maken, is er een QR-code gemaakt. Deze is op eenvoudige wijze met je smartphone te scannen en dan kun je je gegevens registreren. Is het niet mogelijk om je digitaal te registreren, dan is het ook mogelijk om dat via de beschikbare registratie-formulieren te doen.

Wie moet zich registreren?
Iedereen die niet vermeld is op de wedstrijdsheet van de NBB: dus alle toeschouwers en/of leden die bepaalde hand- en spandiensten komen verrichten tijdens  de wedstrijden, maar NIET zijn vermeld op het sheet.

Privacy-regels:
De gegevens worden 14 dagen bewaard en uitsluitend verstrekt aan de GGD voor het instellen van bron- en/of contactonderzoek.

Moet ik me ook registreren als ik mij voor het horeca-gedeelte in de Bloemerd heb geregistreerd?
Bij het aanwezig zijn  in de sporthal is registratie verplicht: hiervoor is onze QR-code. Bij het betreden van De Bloemerd, met het doel om naar de wedstrijden van BVL te komen kijken, hoef je je niet te registreren bij het horecagedeelte (waar je doorheen loopt richting de sporthal). Je moet je wel registreren als je, zoals al vermeld, komt als bijv. toeschouwer. Ga je in het horecagedeelte uitgebreid zitten, napraten. koffie drinken of een hapje eten, dan moet je je wel registreren bij de horeca. Even een drankje halen voor in de sporthal, dan is registreren niet noodzakelijk, dan is de QR-code voldoende.

Nuttige weetjes…

Wij hebben dit protocol opgesteld met inachtneming van de regels van de overheid en de NBB. Hierbij zijn de noodverordening van de regio Hollands Midden, de richtlijnen van het RIVM en de NBB leidend. Het bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zal -indien nodig- aanpassingen in het corona-protocol aanbrengen en de leden daarover informeren.

Hier kun je meer informatie lezen over de corona-maatregelen: